Select region

Cookie- og privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik beskriver, hvordan Asseco Danmark ("vi”) behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken er gældende for de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som led i kundeforhold, leverandørforhold eller andet samarbejdsforhold, som bruger af vores services eller ved færden på vores hjemmesider mv.

Vi stræber efter at leve op til de højeste standarder for ledelse, kommunikation og gennemsigtighed. Fundamentet for vores forretning inkluderer at gældende love og reguleringer omkring privatliv og personlig databeskyttelse overholdes. Vi respekterer således dit privatliv, uanset om du er partner, kunde, medarbejder eller blot besøger vores hjemmeside.

Nedenfor kan du læse mere specifikt om, hvordan vi behandler dine data.

 

Dataansvarlig

Asseco Danmark er dataansvarlig for behandling af personoplysninger. Asseco Danmark kan kontaktes på: [email protected]

Kronprinsessegade 54, 5. – 1206, København K

CVR nr.: 25 64 57 74

 

Behandling af personoplysninger, opbevaring og formål.

Vi behandler persondata til flere forskellige formål.

 

Kunder:

Når vi indgår et samarbejde med en kunde, eller i forbindelse med udarbejdelse af tilbud til en potentiel kunde, behandler vi forskellige persondata for at kunne levere vores ydelser i overensstemmelse med aftalen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Oplysningerne opbevares så længe aftalen løber, og herefter i yderligere 5 år, jf. bogføringsloven. I tilfælde af mulig inkasso eller retsligt efterspil, opbevares oplysningerne i op til 10 år. Såfremt der ikke opnås enighed om en aftale, opbevares oplysninger i op til 6 måneder, medmindre andet er aftalt.

 

Samarbejdspartnere:

I forbindelse med diverse samarbejder, behandler vi forskellige personoplysninger, blandt andet navn, e-mail, stilling, telefonnummer. Oplysningerne behandles med det formål at kunne indgå og bevare et samarbejde.

Behandlingen sker jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b,c og f, og oplysningerne opbevares i op til 2 år efter et samarbejde er afsluttet. Såfremt drøftelser ikke udmønter sig i et egentligt samarbejde, opbevares oplysninger i op til 6 måneder, medmindre andet er aftalt.

 

Tilmelding til nyhedsbreve:

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev på vores hjemmeside, indsamler vi dit navn og din e-mail. Oplysningerne indsamler vi med det formål at kunne sende dig nyhedsbrevet. Oplysningerne behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Dit samtykke kan til hver en tid tilbagekaldes.

Oplysningerne opbevares indtil vi ikke længere har dit samtykke eller dit samtykke ikke har været benyttet i mere end 2 år, og herefter opbevares dine oplysninger i yderligere 2 år, for at vi kan dokumentere dit samtykke.

 

Hjemmeside:

Vi kan behandle almindelige personoplysninger i forbindelse dit besøg på hjemmesiden. Personoplysninger indsamles via cookies og lignende teknologier, eller hvis du benytter hjemmesidens links til sociale medier.

I visse tilfælde har vi et fælles dataansvar med de tredjeparter som sætter cookies på vores hjemmeside. Det betyder, at vi ikke kan gøres ansvarlige for deres brug af dine personoplysninger, men alene for, at vi har et behandlingsgrundlag til indsamling og behandling.

Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies samt eventuelle øvrige dataansvarlige i vores cookiedeklaration nederst på denne side.

Behandlingen af dine personoplysninger sker blandt andet for at kunne målrette markedsføring, øge din brugeroplevelse på hjemmesiden og forbedre vores produkter.

Behandlingen sker på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, eller I visse tilfælde, hvis vi har en lovlig interesse i behandlingen (Interesseafvejningsreglen), jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. litra a og f.

Du kan til hver en tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage. Det kan du gøre ved at skrive til [email protected] eller ved at ændre dit samtykke til cookies nederst på denne side. Oplysningerne opbevares indtil vi ikke længere har dit samtykke eller ikke har benyttet dit samtykke i mere end 2 år, og herefter opbevarer vi oplysningerne i yderligere 2 år, for at vi kan dokumentere dit samtykke.

 

Rekruttering:

I forbindelse med rekruttering eller din brug af vores jobdatabase behandler vi personoplysninger. Oplysningerne, vi behandler, omfatter dit navn, adresse, telefonnummer, og e-mail, samt evt. foto fra CV. Oplysningerne behandles på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a.

Oplysningerne opbevares indtil stillingen er besat til anden side, eller ansøgeren har takket nej, eller ved uopfordrede ansøgninger i 6 måneder, medmindre ansøgeren samtykker til yderligere opbevaring. Du kan til hver en tid trække dit samtykke til behandlingen tilbage. Det kan du gøre ved at skrive til [email protected] eller ved at ændre dit samtykke til cookies nederst på denne side.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver alene personoplysninger hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller hvis det følger af anden lovgivning.

Vi benytter forskellige databehandlere til at behandle data på vores vegne, og sikrer at der er indgået de fornødne databehandler aftaler. Vi overfører som udgangspunkt ikke data uden for EU, men skulle det finde sted, vil det alene ske under iagttagelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

 

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

 

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Cookie filer

Asseco-hjemmesider bruger de såkaldte cookies eller andre teknologier med funktioner, der ligner eller svarer til cookies, dvs. oplysninger, der er gemt på slutenheden af brugere, der besøger hjemmesider. Cookies downloades automatisk og bruges af websteder ved hver forbindelse med brugerens slutenhed.

Hjemmesider bruger cookies til:

  • levere tjenester;
  • tilpasse indholdet af websteder til brugerens slutenhed, gemme individuelle indstillinger for brugeren og for at optimere brugen af websteder;
  • forbedre sikkerheden ved at kontrollere overtrædelser i processen med at bruge websteder;
  • indhente kollektive, anonyme statistikker for at forbedre funktionaliteten af websteder;
  • vedligeholde brugerens session (dette refererer til hjemmesider med mulighed for bruger-log-on), så brugeren ikke behøver at logge på igen med sit login og password på hver hjemmeside;
  • muliggøre brugen af grundlæggende funktioner på hjemmesider (f.eks. lagring af besøgte hjemmesider for at genindsætte dem på brugerens anmodning);
  • til reklame- og marketingformål at tilpasse det annonceindhold, der vises på Asseco-hjemmesider og på andre hjemmesider, til brugerens præferencer.

BEMÆRK: cookiefiler aktiverer ikke brugerens identitetsidentifikation på nogen måde, behandler ikke personlige data eller foretager ændringer i konfigurationen af brugerens slutenhed eller software installeret på denne enhed.

Som en del af Asseco-hjemmesider, bruger vi de følgende typer af cookies:

  • sessions-cookiefiler (midlertidige) – gemmes kun på brugerens enhed, når hjemmesider bruges, dvs. indtil man logger af, lukker en hjemmeside eller lukker browser brugt af brugeren,
  • permanente cookiefiler – disse forbliver på brugerens enhed, indtil deres livscyklus slutter (driftstid indstillet til en cookie), eller indtil de fjernes af brugeren.

 

For nemt at kunne administrere cookiefiler skal den foretrukne browser vælges, og instruktionerne skal følges:

 

Manglende ændring af indstillingerne i omfanget af cookies betyder, at disse vil blive installeret på brugerens slutenhed, og dermed vil Asseco Capital Group gemme information på brugerens slutenhed og få adgang til den.

 

Tilgængeliggørelse af hjemmesider

Asseco-hjemmesider kan indeholde links til andre enheders internethjemmesider. Asseco Danmark har ingen indflydelse på sådanne enheders privatlivspolitik og er ikke ansvarlig for en sådan politik.