Select region

Bedre kontrol og bedre resultater

Beregnings- og rapporteringsteknologi til forsikrings- og pensionsselskaber, som automatiserer overholdelsen af regler
og rapporteringskrav og samtidig giver brugerne fuld kontrol, historik og gennemsigtighed.

Jens Madvig Holm
Jens Madvig Holm
VP, Product Management
Do you have questions?

Forretningsløsninger til Forsikring & Pension

Et sæt softwareværktøjer, hvor virksomheden kan samle og automatisere beregnings- og rapporteringsprocessen, og som samtidig giver brugerne bedre styring, større overblik og fuld transparens.


De vigtigste fordele

  • Altid optimeret og i overensstemmelse med loven
  • Brugervenligt arbejdsflow og revision
  • Hurtig og nem installation
  • Nytænkende
  • Integreret med interne processer, modeller og projekter
  • Mulighed for delvis eller fuld forretningsproces outsourcing

Vores rapporterings- og softwareløsninger skal ses som en hjælp til dig, der vil effektivisere arbejdsprocessen. Vores programmer sparer dig tid, samtidig med at det giver dig et større overblik over den samlede beregnings- og rapporteringsproces. Derudover tilbyder vi også rådgivning og projektledelse indenfor vores forretningsområde. Rapporteringsløsningerne er henvendt til forsikrings- og pensionssektoren og bestående af flere forskellige softwareløsninger. Et par uddybende eksempler på softwareløsninger der indgår i vores rapporteringsløsning, kan du se herunder:

 

 

Softwareløsning til at kontrollere, automatisere og forstærke samarbejdet fra start til slut i din IFRS17 implementering. Vi tilbyder en standard indbygget end-to-end løsning for IFRS17, men vil vil anbefale et IFRS17 implementeringsprojekt for at brugertilpasse opsætningen.

En nytænkende softwareløsning, som dækker alle tre søjler inkl. XBRL og ORSA og skaber en robust, automatiseret og kontrolleret end-to-end Solvens II proces. Vores projektteam tilbyder også at overtage hele Solvens II rapporteringsprocessen ved hjælp af vores SII Engine.

En nytænkende softwareløsning til validering, samling og kontrollering af håndteringen af store bordereaux og skade datasæt.

En nytænkende rapporteringsløsning inkl. XBRL, for en robust, automatiseret og kontrolleret rapportering. Vores projekthold tilbyder at overtage hele IORP II rapporteringen gennem vores IORP II Engine.


Vores Team

Vores InsureControl software og projekter er udviklet og understøttet af et erfarent team bestående af aktuarer, business eksperter og softwareudviklere, som har arbejdet indenfor forsikringsbranchen i mere end 10 år.

Den første softwareløsning blev udgivet i 2012 for at understøtte forsikringssektoren i Danmark med Solvens II. Da Solvens II lovkravet blev vedtaget i hele EU, blev SII løsningen udbredt til at understøtte et voksende antal af forsikringsselskaber i 14 EU lande.

Undervejs er der blevet udviklet flere softwareløsninger, som er blevet en del af InsureControl pakken. Den overordnede mission er at levere teknologi til standard businessprocesser, og på samme tid give brugeren bedre kontrol, overblik og fuld transparens af deres end-to-end udregninger og rapporteringer.

Ud over vores team i København har vi et business specialist team i Asseco Ungarn. Vores rapporteringsteknologi bliver også understøttet og distribueret gennem vores lokale partnere i udvalgte lande, som er vist nedenfor.


Opsummering

Hvis du ønsker yderligere information om vores InsureControl rapporteringsløsning, er du altid velkommen til at kontakte os til en ikke-bindende snak, præsentation eller prøveperiode. Vi er altid klar til at forklare hvorfor og hvordan vores løsninger og projekter kan gavne din virksomhed.


"SII Engine er utrolig effektivt i fremstillingen af de omfattende kriterier og er på samme tid yderst intuitiv i kontrollen af samtlige dele af processen, så vi kan være trygge i vores rapportering."

CFO - Lars Aga Reisæter

"Vi valgte før Q4 2017 rapporteringen at udvide samarbejdet med Asseco DK, så de har været udførende på al opgørelse og rapportering under Solvens II. Det har for perioden resulteret i en både bedre og billigere proces for AkademikerPension som helhed".

CFO - Bo Lund-Kristensen

"Løsningen er gnidningsløs og strømlinet i udviklingen af outputs for alle tre pillars inkl. XBRL, og det yderst kompetente support-team sørger for, at Gar-Bo er compliant fremadrettet."

CFO - Erik Landén