Select region

Asseco Tender Management Solution

Asseco Tender Management Solution, også kendt som Tildeling.dk og Kvalifikationsordningen, er dit værktøj, til at styre dine udbud og rammeaftaler. Fokus i løsningen er et professionelt og kontrolleret proces-flow koblet med en intuitiv enkelthed i designet der understøtter at systemet kan bruges af alle faggrupper uanset tekniske kompetencer og udbudsteknisk indsigt.

Løsningen faciliterer nemt, enkelt og præcist både processen for udbyderen af opgaver og tilbudsgiverne på opgaver, og kan tilpasses hvilke regelsæt, krav og lovgivning jeres virksomhed er underlagt – uanset om du befinder dig i offentlig sektor eller privat sektor.


Som udbyder

Der er ingen begrænsning på, hvilke faggrupper og tilbudsgivere du som udbyder kan oprette i systemet, og du kan med kirurgisk præcision administrere alle dine tilbudsgivere og interaktionen med disse i dine udbud. Hvis du som udbyder, gerne vil oprettes som prøvebruger i systemet, kan du blot tage kontakt til Asseco, og så opretter vi jer.  

Som udbyder kan du oprette forskellige former for tilbud:

  1. Direkte tildeling til en tilbudsgiver, hvis tilbuddet er under en defineret grænse. Denne grænse er sat af dig og kan selvfølgelig variere mellem udbydere. 
  2. Tildeling til laveste pris. Hvor udbyder udvælger mere end én tilbudsgiver og opretter tilbuddet og vælger tilbudsgiver med det bedste tilbud. 
  3. Tilbud med forhandling. Udbyder udvælger tilbudsgivere med ønskede kvalifikationer til projektet og inviterer disse til en forhandlingsproces, hvor tilbudsgivere løbende bliver fjernet indtil udbyder, står med det bedste tilbud.
  4. Direkte tilbud til udvalgt tilbudsgiver, som allerede er godkendt gennem eksempelvis rammeaftaler. 
  5. Tilbud med kvalitative kriterier. Udbyder opsætter en række kriterier for tilbudsgivere, som disse måles på. Et eksempel på dette er kvaliteten af CV’er. Hvert kriterie gives en karakter, og tilbudsgiver med den højeste gennemsnitlige karakter tildeles opgaven.  

Du sikrer at dine tilbudsgiver får præcis og professionel adgang til at byde på de opgaver du har brug for, bliver løst, og at de bliver løst effektivt og til den rette pris.