Select region

IT-strategi

IT er fortsat en voksende del af virksomheders opbygning, og derfor er der i stigende grad også behov for en egentlig IT-strategi. Strategien er en plan for, hvordan du ønsker noget tager sig ud på sigt i din virksomhed.

En IT-strategi er:

  • En langsigtet plan for brug af IT
  • Hjælp til effektivisering af arbejdsprocesser
  •  En plan der skal passe med virksomhedens andre strategier

Mere specifikt handler det om, hvordan din virksomhed ved hjælp af IT-løsninger kan gavne forretningen. Det være sig i effektivisering af arbejdsprocesser, produktionsomkostninger eller noget helt tredje.

Og sammenligningen med virksomhedens andre strategier er netop relevant for din IT-strategi. En IT-strategi er nemlig først succesfuld, når den stemmer overens med din virksomheds overordnede forretningsmål – og altså strategi.

Kort sagt skal din IT-strategi altså passe sammen med din virksomheds generelle strategier, så den kan hjælpe dig med at trimme virksomheden.


Hvorfor lave en IT-strategi?

Med det øgede fokus på implementeringen af IT i de sidste mange år, er der efterhånden også kommet et stort behov for en seriøs plan af IT i virksomheder. Næsten alle virksomheder benytter sig af IT i dag, men der er brug for mere end bare at have IT-løsninger – man skal også udnytte dem effektivt.

En IT-strategi er relevant, fordi:

  • Den giver dig et overblik over din IT-brug
  • Den sparer din virksomhed for omkostninger
  • Du forbedrer arbejdsprocesser i virksomheden
  • Den på sigt forøger dine indtægter

Det vil variere fra virksomhed til virksomhed, hvad der er brug for. Det kan være, at der mangler et automatisk faktureringssystem for dine medarbejdere? At der skal udskiftes et legacy-system? Eller måske trænger virksomheden hjælp til et specifikt design?

Hvad der skal effektiviseres hænger som sagt sammen med virksomhedens overordnede forretningsmodel og -mål. Men uanset hvilken optimering, der er planlagt, er det ens for dem alle, at de effektiviserer virksomhedens arbejde og giver overblik over IT-brugen.


Hvordan ser en IT-strategi ud?

En IT-strategi er altså i større eller mindre grad en hjælp til den enkelte virksomhed. Den hjælper med at give et overblik over virksomhedens IT-brug og kan lette arbejdsgangen hos medarbejderne. Derfor kommer her et bud på, hvordan processen for en IT-strategi kan se ud.

En IT-strategi kan starte med følgende spørgsmål:

Hvor befinder vi os i dag?

  • Hvad er virksomhedens grundlag? Hvilke IT-ressourcer findes der i forvejen, og hvordan fungerer de henholdsvis effektivt eller mindre effektivt?

Hvor skal vi hen, og hvordan skal vi se ud?

  • Hvordan ønsker vi, at vores styringsprocesser skal se ud? Og hvordan kan IT bidrage til at hjælpe med det?

Hvordan kommer vi derhen?

  • Hvad skal strategien være for at nå det ønskede mål? Hvad kan konsekvenserne være, og hvordan er planen for realisering af strategien?

Det vil typisk foregå i en gentagende proces, hvor man går frem og tilbage mellem spørgsmålene. En IT-strategi er typisk en lagt plan, som man løbende revurderer og redigerer alt efter behov, og hvordan det går. Det er hermed en såkaldt rekursiv proces.


Asseco hjælper dig gerne

Er vores forklaring af IT-strategi ikke udførlig nok, eller ønsker du bare hjælp med processen, så henvend dig endelig til os. Vi hjælper dig f.eks. med at finde ud af, hvor du er henne i din IT-brug, hvorefter vi hjælper dig til det, vi kalder “Perfekt IT”.