Vælg region

Accelerér din forretning med Ceptor SSO

Single Sign-On (SSO) giver dine brugere adgang til alle dine systemer og applikationer med ét login. Samtidig forbedrer SSO dine krav til adgangskoder, ved samtidigt at mindske antallet af koder, som skal huskes af dine brugere. Med nemmere og hurtigere adgang til dine systemer, kan brugere fokusere mere tid og energi på arbejdet og udnyttelsen af systemerne.

 


SAML Web SSO

 Uanset hvordan virksomhedens brugere godkendes, kan Ceptor ved hjælp af SAML 1.1 eller 2.0, føderere eller forbinde den enkelte brugers identiteter over for tredjeparter. Udbudte claims kan brugertilpasses og skræddersys, så de passer til hver enkelte fødererede part.

Ceptor kan desuden fungere som Relying Party, idet SAML benyttes til at godkende autentificering fra andre SAML Identity-udbydere.

OpenID Connect / OAuth

Som med SAML kan OpenID Connect benyttes til at føderere brugeridentiteter mellem forskellige systemer. Ceptor kan fungere som OpenID-udbyder eller som ressourceserver/Relying Party ved enten at føderere identiteter over for tredjeparter eller ved at acceptere en føderation fra andre OpenID Connect-udbydere.

 Sessionsdeling

Ceptor logger en bruger på en session, uanset hvilken autentificeringsmetode der anvendes, og kan dele denne session med programmer, som er beskyttet af Ceptor Gateway. Når sessionsdeling er aktiveret, er det muligt at foretage både delt logon og delt logoff. Ceptor kan konfigureres til at skjule specifikke program-/serversessionscookies i browseren, og hermed kan det sikres, at der kun er en enkelt session synlig i browseren/for klienten, uanset hvor mange individuelle programmer der ellers er adgang til. Endelig kan Ceptor konfigureres til at understøtte cookiedeling på tværs af flere domæner.


Microsoft ADFS

Ceptor kan sættes op til at bruge Microsoft ADFS som identitetsudbyder, og det er også muligt at føderere identiteter fra Ceptor over for tredjeparts ADFS Relying Parties.

Ceptor understøtter WS-føderation, WS-Trust, SAML 1.1, SAML 2.0 og OpenID Connect-protokoller, når der kommunikeres med ADFS.

Kerberos

Kerberos kan anvendes til nem Single Sign-On (SSO) i intranetmiljøer. Ceptor understøtter Kerberos med tilvalg af NTLM-fallback, som aktiverer zero-prompting SSO på arbejdsstationer, som allerede er godkendt på intranetdomæner. 

Multifaktor-godkendelse

I Ceptor Gateway er det muligt at kombinere flere forskellige autentificeringstyper, f.eks. godkendelse af brugere, som anvender Multi-faktor godkendelse, og herefter benytte Kerberos til at godkende backend-programmer/-servere, som ellers ikke er i stand til at håndtere Multi-Faktor godkendelse. I kan kombinere den nemme autentificering i f.eks. Kerberos med supplerende sikkerhedsautentificering i en løsning med Multi-Faktor godkendelse, hvor der bedes om supplerende oplysninger – alt efter hvilket beskyttelsesniveau der er konfigureret.


All-in-one løsning

Ceptor er designet til at understøtte alle brugere: kunder, medarbejdere og partenre. Samtidig er det muligt at intergrere Ceptor i alle virksomhedens programmer på tværs af platforme, både lokalt og i skyen. Sidst, men ikke mindst, så tillader Ceptor adgang til samtlige enheder: laptops, tablets, smartphones og IoT-enheder.

 


Ceptor Setup

Ceptor indeholder Single Sign-On (SSO) som en del af et omfattende sikkerhedssetup. Ceptor-serveren er opdelt i en række separat konfigurerbare moduler, herunder Ceptor Console, som gør det muligt for jer at kombinere eller distribuere på tværs af så mange servere som ønsket. Samtidig er Ceptor Gateway en helt asynkron, standardbaseret Reverse Proxy-server, som placeres foran jeres programmer med det formål at beskytte dem mod uautoriseret adgang.

Ceptor understøtter praktisk taget alle typer godkendelse. Flere forskellige godkendelsesmetoder kan tilbydes som plugin samtidig. Det kan vælges i programmet, hvilke metoder, der skal anvendes. Med plugins til Ceptors applikationsserver, som er klienter til Ceptor-serveren, har I mulighed for dyb integration med alle applikationsservere.