Vælg region

Ceptor API Developer Portal

Ceptor API Developer Portal giver udviklere mulighed for nemt at udvikle, styre og implementere applikationer, abonnomenter og teste API'er. Udviklerne hos jeres API-partnere kan selv lade sig registrere og hermed få adgang til jeres API-systemer via udviklerportalen Ceptor API Developer Portal. Udviklerne kan abonnere på jeres API-systemer og vælge mellem de forskellige abonnementsplaner, I har gjort tilgængelige for hver enkelt API. Udviklerne har også adgang til at opdatere sikkerheds-ID’er.

Udviklerportalen indeholder en API Explorer, som viser de tilgængelige API’er for en bestemt partner, herunder med API-definitioner og testning af API-systemer. Udviklerportalen giver udviklerne adgang til selvbetjeningsfunktioner, så de kan registrere, oprette og opdatere den pågældende API-partnervirksomhed og registrere virksomhedens programmer. Udviklerportalen indeholder desuden funktioner, som giver udviklerne adgang til at detektere nye API-systemer, abonnere på dem, få vist relevant dokumentation og afprøve dem.

 


Portalens funktioner

Ceptor API Developer Portal indeholder følgende funktioner:

 • Åbning af API’er over for forbrugerne
 • Intern og/eller ekstern
 • Selvregistrering
 • API-abonnement
 • Indbygget API-udførelse – prøv at aktivere API’erne inde fra selve portalen
 • API-detektering og -dokumentation
 • Understøtter forskellige API-udviklerportaler
 • CAPTCHA
 • Brugertilpassede felter
 • Automatisk eller manuel godkendelse af API-nøgler
 • Brugertilpasning af portalen via CSS

Brug af Ceptor API Developer Portal

Udviklerportalen indeholder værdifulde værktøjer, så den enkelte udvikler kan få vist og interagere med jeres API-systemer.

Login og Selvregistrering

Udvikleren logger på udviklerportalen ved at klikke på linket på udviklerportalens forside. Herefter bliver der vist en logon-dialogboks, hvorfra udvikleren kan logge på og lade sig registrere. Måden, hvorpå portalen starter, kan konfigureres efter brugerens præferencer.

Startkonfigurationen kan sættes op med:

 • To-trins-godkendelse
 • Bekræftelse med e-mail
 • Selvregistrering
 • Henvisning til nye sider

Partnere

På partnerskærmbilledet vises dine egne partnere samt partnere, som du som udvikler er blevet tildelt af andre ejerpartnere.

Alt efter din rolle kan du på dette skærmbillede

 • Oprette nye partnere
 • Tilføje andre udviklere til en bestemt partner og tildele dem en rolle som ejer eller skrivebeskyttet
 • Redigere eller slette en partner
 • Få vist oplysninger om en partner
 • Arbejde med de programmer, som er knyttet til denne partner 
 • Få vist programmer, som er knyttet til en bestemt partner (hermed videresendes du til skærmbilledet Partnerprogrammer.

Partner Applikationer

Når du har valgt en partner på skærmbilledet Partner, vil du få vist de applikationer, der er knyttede til den valgte partner.

For hver enkelt applikation kan du nu:

 • Se, hvor mange API-systemer, der er oprettet abonnement til
 • Få vist oplysninger
 • Redigere eller slette applikationen

Du har let adgang til app-oplysninger på forskellige faneblade. Det første faneblad indeholder generiske oplysninger, navn, beskrivelse og udviklere. Det andet faneblad viser applikationens URL’er, og på det tredje faneblad er anført de sikkerhedsoplysninger, som kræves for at få adgang til de API’er, der abonneres på, via den pågældende applikation.


Mine Applikationer

Når vi taler om de enkelte applikationer, er funktionerne på dette skærmbillede de samme som på “Partnerapplikationer”.

Siden indeholder derudover følgende supplerende funktioner:

 •  Få vist alle de applikationer, der er tildelt til dig som udvikler.

Udviklere vil som standard gå ind på “Mine applikationer”.


Mine Abonnementer

Skærmbilledet Mine abonnementer hjælper dig med at håndtere dine abonnementer til udvalgte applikationer.

På dette skærmbillede kan du:

 • Få vist de API-systemer, som er tilgængelige via din applikation
 • Abonnere på API-systemer

Når du klikker på abonnementsknappen, kan du vælge, hvilken abonnementsplan du ønsker at tilmelde dig. Når du har tilmeldt dig et API, får du mulighed for at afprøve det pågældende API (aktuelt kun åbne API-versioner): 


API Explorer

API Explorer hjælper dig med at undersøge de forskellige API'er

På dette skærmbillede kan du:

 • Undersøge, hvilke API'er der er tilgængelige for den partner, du har valgt
 • Få vist, om der anvendes et API
 • Udføre tekstsøgning og foretage filtrering af det ønskede abonnementsniveau eller API-type
 • Få vist WSDL-definitioner
 • Få vist den detaljerede Open API-specifikation

Udviklere har kun adgang til at undersøge ikke-private API'er. Hvis bestemte API’er i kraft af versionsangivelsen er definerede som private, vil de ikke blive vist her.


Bruger typer på Developer Portal

Read Only – Når API-udbyderen opretter skrivebeskyttet adgang til dette program, er det ikke muligt at foretage ændringer.

Developer – Udviklere har begrænset adgang til API-partneres program. Udvikleren har således adgang til at redigere visse oplysninger i programmet, men kan ikke ændre autentificeringsindstillinger eller fjerne programmet.

Owner – En ejer har fuld adgang til dette program og har adgang til at redigere oplysninger på udviklerportalen.