Vælg region

En omfattende løsning til IFRS 17 rapportering

IFRS17 er en ny IFRS standard, der træder i kraft fra 1.janaur 2023, med hensigt at skabe mere transparens i forsikringsregnskaber fremover. Denne løsning hjælper dig med at rapportere og håndtere dine forsikringskontrakter i henhold til de nye krav. Hos Asseco har vi lavet en IFRS17-løsning til hjælp med ekstern rapportering samt intern rapportering i virksomheden. Helt specifikt er det en rapporteringssoftware, der er møntet på forsikringssektoren, som skal gøre det nemt for dig og din virksomhed i rapporteringsprocessen. Den automatiserer jeres regnskaber, så I ikke selv skal holde styr på, at de formidles i henhold til de rette love og krav. 


Hvad dækker IFRS over?

International Financial Reporting Standards (IFRS) er et større system af krav til din virksomhed. Det er internationale regnskabsstandarder, der er udarbejdet af International Accounting Standards Board (IASB) for at have fælles retningslinjer på tværs af landegrænser. For dig og din virksomhed kan man sige, at det betyder, at der, udover de hjemlige krav til rapportering af regnskaber, også er krav internationalt.

Jo større virksomheden er, jo flere krav til rapportering af jeres regnskaber er der altså også. IFRS17 gælder nemlig børsnoterede selskaber.

Her er en mindre liste over de forsikringskontrakter, som IFRS17 skal anvendes på:

  • Forsikrings- og genforsikringskontrakter som er udstedt af forsikringsselskabet.
  • Genforsikringskontrakter som forsikringsselskabet har.
  • Investeringskontrakter med ret til bonus, også kaldet DPF (Discretionary Participation Features), som forsikringsselskabet har udstedt.

Softwareløsning

IFRS17 er altså en rapporteringsstandard, der skal indregnes, og det hjælper vores IFRS17-løsning dig med. Det er nemlig en softwareløsning, der klarer de ekstra krav for dig, som du skal medtænke inden for IFRS17.

Frem for at sætte dig ind i endnu flere komplekse regnskabskrav og bruge timer og tid på det på ugebasis, kan du i stedet erhverve dig vores program. Vores IFRS17-løsning håndterer, automatiserer og forbedrer samarbejdet i virksomheden i forhold til IFRS17. Målet er at gøre det så simpelt som muligt ved ikke at tilføje unødvendig kompleksitet til din rapporteringsproces.

Rent teknisk betyder det, at IFRS17-softwaren er udviklet til at kunne bruge Premium Allocation Approach (PAA), Building Block Approach (BBA) og Variable Fee Approach (VFA) som præmieallokeringsmetoder.


Knowhow indenfor IT-løsninger og programmer

Din IFRS17-rapporteringsproces kan altså blive udviklet på effektiv, lean og iterativ vis, som minimerer risici ved investering i systemer og udvikling, der er unødvendige.

Med omfattende viden og erfaring indenfor Solvency 2 rapportering, samt udvikling af end-to-end løsninger, leverer vi de samme fordele, principper og teknologiske fundament for din IFRS17-rapporteringsproces. Vi anbefaler en tilgang hvori data, udregninger og rapporter er bygget i et integreret, kontrolleret og auditeret miljø, hvor resultaterne bliver testet iterativt for at sikre en agil og sammenhængende IFRS17-rapportering.


Integration og kontrol

Udover at have fokus på at forbinde nuværende klientløsninger vil interegrationsprocessen have fokus på at implementere en IFRS17 Data Mart, der vil samle og distribuere data mellem back-end-systemernes udregningsværktøjer og rapporteringsløsninger.

Idet IFRS17 er en standard der kan fortolkes, kan opsætningen laves klientspecifikt, så det er i overenstemmelse med jeres fortolkning af standarden.


IFRS17 Workshop

Det er vigtigt at få afdækket, hvordan IFRS17 kan inkorporeres i jeres nuværende arbejdsgange. Herunder hvad der kan genbruges, og hvad der skal udvikles i forhold til, hvad I allerede har implementeret i form af data, udregninger og systemer.

Analyse-workshoppen vil give dig og dit team perspektiver og anbefalinger til, hvordan teknologien kan understøtte jeres IFRS17-proces, hvilket sikrer, at jeres projekt holder et målrettet fokus på langsigtet omkostningseffektivitet og procesoptimering. I samarbejde med jeres team vil vi kigge på jeres nuværende systemopsætning og rapporteringsproces, hvor vi efterfølgende vil komme med anbefalinger til, hvordan data effektivt kan blive håndteret, samt hvordan beregningsprocessen kan blive etableret i et kontrolleret og gennemsigtigt setup.

 

Hvis I er interesseret I at høre mere om vores IFRS17 workshop, eller har spørgsmål til rapporteringsstandarden IFRS17, så er I velkommen til at kontakte os her.