Vælg region

Bedre styring og bedre resultater

En rapporteringsteknologi, som kan samle og automatisere rapporteringsprocesser og give brugerne bedre styring,
bedre overblik og fuld gennemsigtighed

Jens Madvig Holm
Jens Madvig Holm
VP, Product Management
Har du spørgsmål?

Rapporteringsløsninger til forsikringssektoren

En rapporteringssuite, som kan samle og automatisere rapporteringsprocesser i virksomheden og give brugerne bedre styring, større overblik og fuld gennemsigtighed.


De vigtigste fordele

 • Brug mindre tid på at producere og mere tid på at analysere
 • Håndtér og forstå virksomhedens samlede rapporteringsproces

 

 

 • Optimér dataanvendelsen
 • Ensret og forbind virksomhedens interne arbejdsflow

Vores rapporterings- og softwareløsninger skal ses som en hjælp til dig, der vil effektivisere arbejdsprocessen. Vores program sparer dig nemlig tid samtidig med, at det giver dig et større overblik over den samlede rapporteringsproces.

Rapporteringsløsningen er henvendt til forsikringssektoren og er et program bestående af adskillige andre softwareløsninger. Programmer som din virksomhed sikkert kender til fra anden hjælp til rapporteringsprocesser. Et par uddybende eksempler på programmer der indgår i vores rapporteringsløsning, kan du se herunder:


En standardsoftwareløsning, som omfatter alle tre søjler, herunder XBRL, og som medfører en driftssikker, automatiseret håndtering af den samlede Solvency II-proces.

 

En standardsoftwareløsning til håndtering, automatisering og forbedring af samarbejde gennem virksomhedens samlede IFRS 17-proces.

En standardsoftwareløsning til håndtering og distribution af store dataskabeloner til bordereau- og skadebehandling.


Yderligere løsninger

Vores rapporterings- og softwareløsning favner dog bredere end SolvencyII-, IFRS17- og BRDX-programmer. Vi vil nemlig fortsat være en af de førende IT-firmaer i verden, så derfor hjælper vi, hvor der er behov for IT-løsninger.

Vores overordnede portfolio for rapporteringsløsning indenfor forsikring og pension ser således ud:

 1. IORP II-løsning
 2. IFRS17-løsning
 3. Solvency II-løsning
 4. Stresstest og Scenarieanalyse
 5. BestEstimate
 6. BRDX-løsning

Vores forskellige softwareløsninger overholder naturligvis givne retningslinjer fra EIOPA hvor relevant.


InsureControl Solutions

InsureControl rapporteringsteknologien er udviklet og understøttet af et yderst erfarent hold af konsulenter og softwareudviklere, som har arbejdet med forsikringsrapportering i mere end 8 år. Den første softwareløsning, Solvency 2, blev bygget for at understøtte forsikringsmarkedet i Danmark. Da Solvency 2 blev lanceret i resten af EU, blev driften af SII Engine løsningen udvidet for at understøtte en voksende liste af forsikringsselskaber i resten af EU.

Vores rapporteringsteknologi er løbende blevet udviklet yderligere for at skabe samlingen af InsureControl løsninger. Den overordnede mission er at levere rapporteringsteknologi til sammenlægning og automatisering af rapporteringsprocesser. Det er blandt de højeste prioriteter, at  brugere og andre interessenter, får kontrol og fuldkommen gennemsigtighed i hele deres Solvency II process.

Udover support- og udviklingsteamet i København, er vores rapporteringsteknologi understøttet og udbredt via lokale partnere i udvalgte lande.


Opsummering

Savner du yderligere information om vores InsureControl-rapporteringsløsning, er du altid velkommen til at henvende dig uforpligtende til os. Vi vil altid gerne forklare nærmere og uddybe, hvorfor og hvordan vores IT-løsninger kan gavne din virksomhed.

For overblikkets skyld har vi dog valgt at samle de vigtigste takeaways fra vores rapporteringsløsning.

Rapporteringsløsningen giver dig bedre styring

 • Vores softwareløsning kan hjælpe dig med at overholde krav og regler og gøre hele processen automatiseret, så du nemmere kan styre rapporteringen.

Rapporteringsløsningen giver dig større overblik

 • Med vores program får du alle rapporteringer samlet ét sted i ét program – så er det mere overskueligt.

Rapporteringsløsningen giver dig fuld gennemsigtighed

 • Gennem rapportering ved hjælp af vores softwareprogram sikrer du, sporbarhed fra data input til den færdige rapport.

"SII Engine er utrolig effektivt i fremstillingen af de omfattende kriterier og er på samme tid yderst intuitiv i kontrollen af samtlige dele af processen, så vi kan være trygge i vores rapportering."

CFO - Lars Aga Reisæter

"Vi valgte at implementere SII Engine for bedre at kunne integrere vores back-end systemer for en mere automatisk data sourcing til SCR beregninger og QRTs, og vi har opnået dette. Vi fik også en mere konsistent beregning og har reducereret risikoen for fejl, primært grundet genbrug og sammenlægning af data i løsningen. Overordnet set har vi betydeligt forbedret kcontrol og forståelse for vores SII processer."

Chefaktuar - Niels Rietdorf

"Løsningen er gnidningsløs og strømlinet i udviklingen af outputs for alle tre pillars inkl. XBRL, og det yderst kompetente support-team sørger for, at Gar-Bo er compliant fremadrettet."

CFO - Erik Landén

Udvalgte kunder:

Lokal support i EU

København
HQ, Development Center