Vælg region

Cookie- og privatlivspolitik

Cookie- og privatlivspolitik for Asseco hjemmesider

Asseco er alle steder, hvor teknologi og forretning kombineres med hverdagslivet. Summen af erfaring fra samtlige forretningssektorer tillader os at skabe pålidelige, avanceret produkter.

Vi opererer globalt uden at tabe fokusset på de menneskelige og sociale dimensioner af vores arbejde. Vi ved, at nogens liv eller finansielle fremtid afhænger af vores løsninger. Vi påtager os det fulde ansvar for de projekter, som vi leverer. På denne måde har vi igennem årevis opbygget vores brand prestige.

Asseco stræber efter at leve op til de højeste standarder for ledelse, kommunikation og gennemsigtighed. Fundamentet for vores forretning inkluderer at observere gældende love og reguleringer omkring privatlivs og personlig databeskyttelse. Vi værdsætter i særlig høj grad at respektere brugernes privatliv, når de besøger vores hjemmesider.

 

Formål for politikken

Politikken er gældende for samtlige Asseco Polens S.A hjemmesider, sider under det globale domæne www.asseco.com ejet af Asseco Polen S.A., og for andre hjemmesider styret af Asseco Polen for Asseco Group, herefter refereret til som Asseco hjemmesider.

Asseco Polen S.A. erklærer at Asseco hjemmesider bliver håndteret med den yderste omhu i compliance med reglerne for teknisk ekspertviden og professionalisme, såvel som i overensstemmelse med de gældende lovgivninger, særligt de som beskytter brugerne af internethjemmesider:

 1. Regulering Nr. 2016/679 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)
 2. Lov af 18. juli 2002 om levering af tjenester af elektronisk forstand, Lovgivningsjournal fra 2013, punkt 1422, som ændret
 3. Lov af 16. juli 2004 Telekommunikations lovgivning, Lovgivningjournal fra 2014, punkt 243, som ændret

Dataindsamling

I overensstemmelse med den godkendte praksis for de fleste webservices, gemmer vi http forespørgsler sendt til vores server. Dette betyder, at vi opbevarer IP-adresser hvorfra brugere tilgår informationsindhold omkring vores servicer. De tilgåede ressourcer er identificeret af URL adresser. Vi har kendskab til:

 • Tidspunktet hvor forsørgelsen ankommer
 • Tid det tager at sende besvarelse
 • Navn på klient – identificering er udført af http protokol;
 • Information omkring fejl som er opstået under udførslen af http transaktion
 • URL-adresser fra siden, som tidligere er besøgt af brugeren (henvisnings link) – hvis henvisningen til kontorets side er tilgået gennem et link;
 • Information omkring brugerens browser

Uanset ovenstående, kan omstændighederne ændres, når information udover ovenstående omhandlende brugeren, inklusiv personlige data, vil være uundværlig for at kunne udføre de efterspurgte services og processer. Hvis dette er tilfældet, vil brugeren blive informeret omkring nødvendigheden af at stille visse oplysninger til rådighed, herunder personoplysninger, og om formålet med at bruge sådanne oplysninger. Brugeren har mulighed for at træffe frivillige beslutninger omkring tilgængelighed eller nægtelse af brugen af egent personligt data.

Ikke desto mindre, at stille personlige data til rådighed kan blive påkrævet i situationer, hvor brugeren er interesseret i at opnå information omhandlende levering af en service, begivenhed specificeret af Asseco hjemmesider (f.eks. opnå information omkring et produkt, en organiseret begivenhed, tilbud, download af demo; igangsættelse af praktikprogram, rekrutteringsproces).

Dermed kan det blive påkrævet af brugeren at udfylde og indsende en formular/spørgeskema, hvor det vil blive tydeligt indikeret hvilken form for personlige data vil blive indsamlet samt hvilket formål indsamlingen har.

De afgivne data vil blive behandlet i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med bestemmelsen, medmindre loven foreskriver andet.

I den situation hvor brugeren videregiver personlige data fra en tredjeperson i form af spørgeskema/formular, forventes det, at brugeren har det fornødne samtykke fra den person fra hvem dataene omhandler.

Brugeren er berettiget til at gennemse og revidere og fuldføre hvilken som helst ukorrekt eller ufærdig personlige data. Uanset ovenstående, er brugeren til hver en tid berettiget til at kræve at behandlingen af egen data ophøres – dataene slettes. Formularen til sådan en anmodning er specificeret når dataene indsamles.

Vi forbeholder os, at Asseco-hjemmesider ikke indsamler, overvåger eller verificerer oplysninger om alderen på brugere, der besøger dem, eller nogen anden informationsindsamling, som ville gøre det muligt for Asseco at afgøre, om brugeren (inklusive modtageren og en bruger af e-mail-lister, deltagere af spørgeskemaundersøgelser, eller en person, der deltager i konkurrencer organiseret via dem) har kapacitet til at udføre lovlige handlinger.

Personer, der ikke har fuld kapacitet til at udføre lovhandlinger, bør ikke afgive ordrer eller abonnere på tjenester leveret af websteder, medmindre deres lovpligtige repræsentanter udtrykker deres samtykke hertil, hvis et sådant samtykke er tilstrækkeligt i henhold til gældende lovbestemmelser.

 

Cookie filer

Asseco-hjemmesider bruger de såkaldte cookies eller andre teknologier med funktioner, der ligner eller svarer til cookies, dvs. oplysninger, der er gemt på slutenheden af brugere, der besøger hjemmesider. Cookies downloades automatisk og bruges af websteder ved hver forbindelse med brugerens slutenhed.

Hjemmesider bruger cookies til:

 • - levere tjenester;
 • - tilpasse indholdet af websteder til brugerens slutenhed, gemme individuelle indstillinger for brugeren og for at optimere brugen af websteder;
 • - forbedre sikkerheden ved at kontrollere overtrædelser i processen med at bruge websteder;
 • - indhente kollektive, anonyme statistikker for at forbedre funktionaliteten af websteder;
 • - vedligeholde brugerens session (dette refererer til hjemmesider med mulighed for bruger-log-on), så brugeren ikke behøver at logge på igen med sit login og password på hver hjemmeside;
 • - muliggøre brugen af grundlæggende funktioner på hjemmesider (f.eks. lagring af besøgte hjemmesider for at genindsætte dem på brugerens anmodning);
 • - til reklame- og marketingformål at tilpasse det annonceindhold, der vises på Asseco-hjemmesider og på andre hjemmesider, til brugerens præferencer.

BEMÆRK: cookiefiler aktiverer ikke brugerens identitetsidentifikation på nogen måde, behandler ikke personlige data eller foretager ændringer i konfigurationen af brugerens slutenhed eller software installeret på denne enhed.

Som en del af Asseco-hjemmesider, bruger vi de følgende typer af cookies:

 • sessions-cookiefiler (midlertidige) – gemmes kun på brugerens enhed, når hjemmesider bruges, dvs. indtil man logger af, lukker en hjemmeside eller lukker browser brugt af brugeren,
 • permanente cookiefiler – disse forbliver på brugerens enhed, indtil deres livscyklus slutter (driftstid indstillet til en cookie) eller indtil de fjernes af brugeren.

Indstillinger vedrørende filerne er individuelle for hver internetbrowser. Det er værd at vide, at standardindstillingen er at aktivere cookieaccept. Hver bruger kan dog helt slå denne mulighed fra eller begrænse accept af cookies i et vist omfang på hans/hendes enhed. Vi informerer om, at dette kan påvirke komforten ved at bruge hjemmesider og resultere i manglende eller ukorrekt visning af de fleste hjemmesider. I nogle tilfælde er det muligt at indstille browseren til at bede om brugerens tilladelse til at installere cookiefiler. Dette gør det muligt for brugeren at kontrollere cookie-filer, men kan bremse browseren.

For nemt at kunne administrere cookiefiler skal den foretrukne browser vælges, og instruktionerne skal følges:

Mobile enheder:

Manglende ændring af indstillingerne i omfanget af cookies betyder, at disse vil blive installeret på brugerens slutenhed, og dermed vil Asseco Capital Group gemme information på brugerens slutenhed og få adgang til den.

Tilgængeliggørelse af hjemmesider

Asseco-hjemmesider kan indeholde links til andre enheders internethjemmesider. Asseco Poland S.A. har ingen indflydelse på sådanne enheders privatlivspolitik og er ikke ansvarlig for en sådan politik.

 

PR og marketing.

Alle oplysninger, herunder personlige data, der stilles til rådighed af brugeren som en del af Asseco-hjemmesider og leveres, mens brugeren deltager i en række forskellige møder, arrangeret af Asseco Group-enheder, kan bruges til markedsførings- og PR-formål som en del af forskellige marketingkampagner udført af Asseco Group-enheder, hvis brugeren udtrykker sit samtykke hertil. Brugerens samtykke svarer til accept af modtagelse af kommerciel information.

 

Rekruttering

Asseco-hjemmesider kan være involveret i rekruttering af nye medarbejdere, praktikanter, partnere for Asseco Poland S.A. eller andre Asseco Group-enheder. Personoplysninger indhentet på denne måde bruges kun til rekrutteringsbehov som en del af nuværende og fremtidige rekrutteringsprocesser. Ved at udfylde en rekrutteringsformular udtrykker brugeren sit samtykke til deltagelse i de nuværende og fremtidige rekrutteringsprocesser, som udføres af Asseco Group. Samtykket henviser til alle dokumenter, der indsendes som en del af rekrutteringsprocesser.

 

Tilgængeliggørelse af oplysninger til kunder, partnere

Personlige data og oplysninger leveret via Asseco-hjemmesider kan bruges til at udvikle og administrere forretningsforbindelser af Asseco Group-enheder med en bruger, der repræsenterer en partner eller klient. Der kan især sendes kommerciel information, produkt-, marketinginformation eller information om partnerprogrammer. Asseco Group-enheder forbeholder sig retten til at stille sådanne oplysninger til rådighed øverst i andre associerede enheder for at kunne levere en service, forudsat at det er muligt at gøre sådanne oplysninger tilgængelige.

Kontakt for spørgsmål om privatlivsbeskyttelse eller beskyttelse af personlige data: [email protected], telefon: +48 17 888 55 55 

Databeskyttelsesansvarlig: Asseco Poland S.A., 14 Olchowa Street, 35-322 Rzeszów

For yderligere og uddybet version af cookie- og privatlivspolitik, læs mere her